Aktualitātes


86437

LATVĀŅU IZNĪCINĀŠANA
05.06.2018


 

LATVĀŅU IZNĪCINĀŠANA

Latvāņu iznīcināšana ir viens no SIA” akb industrial” pamatdarbības veidiem. Esam informēti par jaunākajiem pētījumiem un metodēm, kuras veiksīgi pielietojam praksē. Pie pareizas latvāņu apkarošanas tos ir iespējams iznīcināt 2-3 gadu laikā. Ķīmiskā apstrāde salīdzinājumā ar mehānisko ir daudz lētāka un efektīvāka. Ķīmiskā apstrāde pilnībā aptur latvāņu tālāko veģetāciju.

Šogad esam veiksmīgi cīnijušies ar latvāņiem vairāk nekā 60 ha platībā!

Latvāņu agresīvās dabas dēļ, to izplatības ierobežošana ir ļoti apgrūtinoša. Aicinām zemju īpašniekus vai tiesiskos valdītājus, kuru teritorijas ir invadētas ar latvāni (Heracleum sosnowskyi Manden), iesaistīties latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu veikšanā, lai nepieļautu latvāņu izziedēšanu, sēklu nogatavošanos. SIA, akb industrial pieredze un aprīkojums ļaus jums uzvarēt šajā cīņā – piesaki pakalpojumu!

  1. Latvāņu iznīcināšana izmantojot selektīvos herbicīdus(ķīmiskas vielas). Apstrādi veic pavasarī un vasarā. Metodi izmantojam arī pēc latvāņu nopļaušanas.
  2. Regulāra latvāņu pļaušana (reize nedēļā) nodrošina citu augu augšanu, kas noēno latvāņus un kavē to augšanu. Ar neregulāru latvāņu pļaušanu nevar panākt latvāņu iznīcināšanu;

Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu par invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas pasākumu neveikšanu tiek izteikts brīdinājums vai uzlikts naudas sods fiziskajām personām no 100 līdz 350 Eur, bet juridiskajām personām no 280 līdz 1400 Eur. Ja gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, atkārtoti tiek konstatēti pārkāpumi, naudas sods fiziskajām personām pieaug no 350 līdz 700 Eur, bet juridiskajām personām no 570 līdz 2900 Eur.

EMPHASIS projekts 




      Atpakaļ