Aktualitātes


64089

LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu centra rīkotais seminārs
19.02.2016


 
LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu centra rīkotais seminārs
 
Aktualitātes meža apsaimniekošanā, meža dzīvnieku postījumu novēršanas, samazināšanas metodes lauksaimniecībai un mežsaimniecībai.
 
Norises vieta: Raunas novada dome, 2.st. semināru zāle, Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas novads.
Datums: 26.02.2016., plkst. 10:00

Laiks
Stundu skaits
Saturs
Lektors
10:00-12:00
2
Noteikumi par medījamo dzīvnieku nodarīto materiālo zaudējumu
noteikšanas kārtību un medību koordinācijas komisijām.
Postījumu novēršanas, samazināšanas metodes lauksaimniecībai un
mežsaimniecībai.
MKPC Medību saimniecības vecākais speciālists Juris Šaiters
12:00-12:15

Kafijas pauze

12:15-14:15
2
Aktualitātes meža apsaimniekošanā, ES atbalsta pasākumi mežsaimniecībai.
MKPC Cēsu nodaļas vadītāja
Laila Šestakovska
Kopā st.
4

      Atpakaļ