Aktualitātes


63523

LM: pakāpeniski palielinās pensiju apmērs
26.01.2016


 

LM: pakāpeniski palielinās pensiju apmērs

Valstī pakāpeniski palielinās pensiju apmērs, informē Labklājības ministrija (LM). 2015. gada 9 mēnešos jaunpiešķirtā vecuma pensija, salīdzinot ar 2014. gadu, ir pieaugusi vidēji par 23,74 eiro.

Tāpat pensiju indeksācijas rezultātā 2015. gada oktobrī vidējais pensiju apmērs palielinājās par 3,64 eiro. LM uzsver, ka būtisks pensiju ilgtspējas rādītājs ir tiešie ieņēmumi, kas kopš 2014. gada pārsniedz izdevumus.

Latvijas pensiju sistēma starptautiski ir novērtēta ar zemu risku fiskālās ilgtspējas jomā. Būtiski, ka krīzes periodā nepietiekamos līdzekļus bija iespējams segt no iepriekšējos gados izveidotā uzkrājuma.

Sākot ar 2016. gadu, pakāpeniski notiks pensiju (vecuma, apgādnieka zaudējums, izdienas pensiju, kas aprēķinātas saskaņā ar nolikumu „Par izdienas pensijām”) pārrēķins cilvēkiem, kuriem pensija piešķirta vai pārrēķināta laikā no 2010. gada 1. janvāra līdz 2015. gada 31. decembrim, proti, ar negatīvu apdrošināšanas iemaksu algas kapitāla indeksu:

  • 2016. gadā pārrēķinās 2010. gadā piešķirtās pensijas,
  • 2017. gadā pārrēķinās 2011. gadā piešķirtās pensijas, 
  • 2018. gadā pārrēķinās 2012., 2013., 2014. un 2015. gadā piešķirtās pensijas.

Jauno pensijas kapitāla aktualizēšanas kārtību piemēros, sākot ar 2009. gadam noteikto indeksu, kas bija pirmais negatīvais indekss. To turpinās līdz gadam, kamēr negatīvo un tiem sekojošo pozitīvo indeksu reizinājums būs lielāks par skaitli „1”. Arī turpmāk, piemērojot izlīdzināšanas metodi, būs novērsta situācija, kad kapitāla indekss ir negatīvs. Tas nozīmē, ka pozitīvos indeksus aizstās ar skaitli "1" tikai līdz laikam, kad negatīvo un pozitīvo indeksu reizinājums būs lielāks par skaitli "1".

LM atgādina, ka pensiju piešķir un aprēķina katram cilvēkam individuāli, par pamatu ņemot pensijas sākuma kapitālu (aprēķināts, ņemot vērā cilvēka darba stāžu līdz 1996. gadam un vidējo iemaksu algu laika periodā no 1996. gada līdz 1999. gadam), pensijas kapitālu (no 1996. gada 1. janvāra personificētajā kontā reģistrētās sociālās apdrošināšanas iemaksas), kā arī pensionēšanās vecumu.

Cilvēkiem, kuru apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 30 gadiem, ja individuālā alga laika periodā 1996. -1999. bija zema vai arī cilvēks nebija strādājis, periodu līdz 1996. gadam novērtē, ņemot vērā vidējo algu valstī šajos gados. Minētais atvieglojums darbosies tik ilgi, līdz pensionēsies pēdējais pensionārs, kuram apdrošināšanas stāžs ir bijis līdz 1996. gadam. 

2015. gada 9 mēnešos 5886 jaunpiešķirtajām pensijām jeb 50% no visām jaunpiešķirtajām pensijām piemērota likuma norma par vidējo apdrošināšanas iemaksu algu valstī.

Valstī noteiktais pensionēšanās vecums katru gadu palielinās par 3 mēnešiem, un 2016. gadā tas ir 62 gadi un 9 mēneši.

Pastāvot iespējai vairākām pensionāru kategorijām pensijā doties ātrāk, vidējais faktiskais pensionēšanās vecums 2015. gada 9 mēnešos bija 61,5 gadi. 

Informāciju sagatavoja:
Marika Kupče, Labklājības ministrijas Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581, marika.kupce@lm.gov.lv      Atpakaļ