Aktualitātes


87715

LPS paraksta sadarbības līgumu ar Kirgizstānas pašvaldību asociāciju
29.08.2018


 

LPS paraksta sadarbības līgumu ar Kirgizstānas pašvaldību asociāciju

Ārlietu ministrijas finansētā projekta “Pašvaldību attīstība un labas pārvaldības veicināšana Kirgizstānā” ietvaros Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) pārstāvji no 16. līdz 21. augustam darba vizītē apmeklēja Kirgizstānu, daloties pieredzē nacionālā dialoga veidošanā un pašvaldību interešu lobēšanā valsts un Eiropas Savienības institūcijās. Delegāciju vadīja LPS priekšsēdis Gints Kaminskis, un delegācijā bija LPS ģenerālsekretāre Mudīte Priede, Pārgaujas novada domes priekšsēdētājs Hardijs Vents, Amatas novada domes priekšsēdētājas vietnieks Tālis Šelengovs un projekta vadītāja Elita Kresse.

Tiekoties ar centrālās valdības un pašvaldību pārstāvjiem,  Latvijas eksperti dalījās zināšanās, kas gūtas Latvijas attīstības un reformu procesā, un pieredzē administratīvi teritoriālās reformas norisē, jo šis jautājums ir ļoti aktuāls Kirgizstānas valdībai un pašvaldībām. Kirgīzu partneri bija gandarīti par Latvijas ekspertu sniegtajām zināšanām.

Kirgizstānas Pašvaldību savienībai šobrīd ir ierobežotas iespējas lobēt pašvaldību intereses, piedaloties pašvaldībām svarīgu lēmumu pieņemšanas procesā un viedokļa paušanā. Sekmīgai līdzdalībai lēmumu pieņemšanas procesā jautājumos, kas skar pašvaldību intereses, nepieciešams paaugstināt KPS un to biedru – pašvaldību – kapacitāti, kā arī uzlabot asociācijas līdzdalību pašvaldības interešu pārstāvēšanā valsts institūcijās. Lai attīstītu sadarbību ar saņēmējvalsts partneriem un stiprinātu Kirgizstānas Pašvaldību savienību, veidojot to par Nacionālā dialoga platformu pašvaldību jautājumos, LPS priekšsēdis Gints Kaminskis un KPS valdes priekšsēdētājs, Narina (Naryna) pašvaldības mērs Emils Alimkulovs (Alymkulov Emil) 20.augustā Biškekā parakstīja līgumu par sadarbību. Līgums paredz Latvijas un Kirgizstānas Pašvaldību savienību sadarbību, daloties pieredzē un zināšanās.

Projekta pievienotā vērtība ir, ka projektu kopīgi īsteno vairāki spēlētāji - valsts pārvaldes iestādes un vietējās pašvaldības, pilsoniskās sabiedrības organizācijas un eksperti. Vizītes laikā Biškekā notika arī projekta partneru Vadības komitejas sanāksme, kur pārrunāja problēmjautājumus un pieņēma lēmumus saistībā ar Kirgizstānas Pašvaldību savienības, valsts pārvaldes un pašvaldību pārstāvju mācību vizītes organizēšanu un norisi šī gada oktobrī Latvijā. Projekts nodrošinās Kirgizstānas Pašvaldību savienībai, pašvaldībām un politiķiem atbilstošas mācību iespējas saskaņā ar partnervalsts pieprasījumu. Mācību tēmas tiks izvēlētas, pamatojoties uz konsultācijām ar partnervalsti un pielāgojoties Kirgizstānas nacionālajām stratēģijām. Tas stiprinās Kirgizstānas publiskās pārvaldes spējas un kapacitāti un veicinās arī Kirgizstānas Pašvaldību savienības attīstību.

LPS īsteno projektu “Pašvaldību attīstība un labas pārvaldības veicināšana Kirgizstānā”, kas saņēmis Ārlietu ministrijas finansējumu 2018. gadā no attīstības sadarbības budžeta. Projekta mērķis ir veicināt labu pārvaldību Kirgizstānā, stiprinot vietējās pārvaldes un Kirgizstānas Pašvaldību savienības kapacitāti. 

 

Attēlā:  LPS priekšsēdis Gints Kaminskis un KPS valdes priekšsēdētājs, Narina (Naryna) pašvaldības mērs Emils Alimkulovs (Alymkulov Emil) 20.augustā Biškekā paraksta Līgumu par sadarbību. 
      Atpakaļ