Aktualitātes


103786

Mālpilī ievēlē 4. Jaunsargu pašpārvaldi - par prezidentu tiek ievēlēts Raunēnietis
28.12.2018


Mālpilī norisinājās Jaunsardzes un informācijas centra (JIC) organizēts seminārs Jaunsargu pašpārvaldei. Semināra noslēgumā notika jaunās, 4. Jaunsargu pašpārvaldes vēlēšanas, kurās par jauno pašpārvaldes vadītāju tika ievēlēts jaunsargs Roberts Kokins un par vadītāja vietnieku — jaunsardze Marta Šermukšne.

JIC semināra galvenais uzdevums bija noskaidrot jaunos Jaunsargu pašpārvaldes dalībniekus, kuri darbosies pašpārvaldē turpmākos divus gadus. Semināra dalībnieki noklausījās lekcijas, kas jaunsargiem palīdzēs izprast to, ko nozīmē būt līderim un strādāt grupā, kas ir komandas darbs. Tika pārrunāta arī etiķete, kas jāievēro sociālajos tīklos.

Semināra sākumā tika veidotas dažādas komandas saliedēšanās aktivitātes, kas palīdzētu jaunsargiem iepazīt citam citu labāk, jo dalībnieki bija sabraukuši no dažādām Latvijas pilsētām. Ar uzrunu un atskatu uz padarīto darbu dalījās 3. Jaunsargu pašpārvaldes vadītāja Eva Spriņģe, kas vadīja Jaunsargu pašpārvaldi no 2016. gada 21. novembra līdz 2018. gada 23. novembrim. «Ar lepnumu atskatos uz paveikto. Panākumu atslēga bija kolektīvs, kura dalībnieki veidoja kā vienu ģimeni. Orientētu uz kopīgu mērķi — pilnveidot Jaunsardzes kustību,» teica Eva Spriņģe.

Semināra laikā jaunsargi tikai aicināti aktīvi iesaistīties dažādos grupu darbos un paust savu viedokli un ieteikumus turpmākajam pašpārvaldes darbam.

4. Jaunsargu pašpārvaldē tika ievēlē­­ti — Digna Ceraukste, Alise Samsonoviča, Rūdolfs Lukaševičs, Valērija Cirša, Raivis Pugačs, Elīna Mālniece, Līva Klints, Jānis Bilkevičs, Aksels Audze un Viktorija Tererovska. Jaunsargus, kuri netika ievēlēti pašpārvaldē, aicināja apmeklēt pašpārvaldes seminārus arī turpmāk, un viņi ieguva uzšuvi «komunikators». Par 4. Jaunsargu pašpārvaldes komunikatoriem kļuva Paula Freimane, Anna Peskova, Laura Dirda un Rūta Laģe.

Ikvienam semināra dalībniekam, kurš tika ievēlēts jaunajā pašpārvaldē, tika piedāvāta iespēja izvirzīt savu kandidatūru Jaunsargu pašpārvaldes vadītāja amatam. Pieteicās divi kandidāti — Roberts Kokins un Alise Samsonoviča. Viņus aicināja prezentēt savas idejas un ierosinājumus turpmākajam pašpārvaldes darbam. Abiem kan­didātiem bija daudz ideju pašpārvaldes darba uzlabošanai un arī idejas jauniem darbiem un saliedēšanās pasākumiem.

Roberts Kokins, jautāts par pašpārvaldes turpmāko darbu un plāniem, teica: «Jaunsargu pašpārvalde darbosies atbilstoši saviem mērķiem un uzdevumiem — pārstāvēt jaunsargu intereses, organizēt jaunsargu sabiedrisko dzīvi, kā arī uzlabot informācijas apriti starp jaunsargiem un Jaunsardzes un informācijas centru. Jaunsardze attīstās ļoti strauji un kļūst par vēl kvalitatīvāku, interesantāku un izzinošāku kustību, līdz ar to mūsu darbības sauklis ir «kvalitāte, nevis kvantitāte». Kā pirmos darba uzdevumus esam iecerējuši sakārtot un atjaunot jaunsargu ētikas kodeksu, kā arī uzlabot informācijas apriti starp Jaunsardzes un informācijas centru un jaunsargiem.»

Pēc prezentācijām notika slēgtais balsojums, kurā par pašpārvaldes vadītāju tika ievēlēts jaunsargs Roberts Kokins.

Semināra noslēgumā JIC direktors pulkvežleitnants Aivis Mirbahs pasniedza visiem jaunās Jaunsargu pašpārvaldes dalībniekiem īpašas uzšuves ar uzrakstu «Jaunsargu pašpārvalde».

Sagatavojusi Katrīna Tiltiņa, JIC Plānošanas un organizācijas
departamenta Plānošanas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste.
Foto — no Jaunsardzes arhīva.
      Atpakaļ