Aktualitātes


65607

Meklējam kolēģi Tūrisma informācijas centrā.
18.04.2016


 

Meklējam kolēģi Tūrisma informācijas centrā, kura pienākumos ietilpst:

 • nodrošināt kvalitatīvu un daudzveidīgu tūrisma
  informācijas pieejamību TIC, Raunas novada pašvaldības interneta mājas lapās,
  kā arī Raunas tūrisma informācijas pieejamību Latvijas tūrisma informācijas centros,
  dažādos interneta informatīvajos resursos un citur;
 • sadarbībā ar citām iestādēm un institūcijām
  veidot, aktualizēt un papildināt datu bāzi par Raunas novada tūrisma
  uzņēmumiem, objektiem, to piedāvājumiem, izmaksām un iespējām tos apmeklēt;
 • sagatavot atbildes uz saņemtajiem informācijas
  pieprasījumiem no interesentiem par Raunas novadā pieejamajiem tūrisma
  pakalpojumiem, tūrisma uzņēmumiem un tūrisma objektiem, to sniegtajiem
  pakalpojumiem un darba laikiem, ja tādi noteikti, izmaksām un iespējām tos
  apmeklēt;
 • piedalīties dažāda veida informatīvo materiālu
  sagatavošanā par tūrisma iespējām Raunas novadā;
 • piedalīties ar tūrismu saistīto projektu
  izstrādē un finansējumu piesaistē;
 • veikt citas darbības, kas veicina tūrisma
  attīstību Raunas novadā;
 • dokumentēt un analizēt TIC darbību, izstrādāt
  perspektīvās attīstības plānus;
 • piedalīties sadarbībā ar Latvijas un
  starptautiskajām tūrisma attīstību veicinošām organizācijām tūrisma izstādēs
  Latvijā un ārvalstīs, popularizējot Raunas novada tūrisma piedāvājumu;      Atpakaļ