Aktualitātes


Moderno tehnoloģiju prakses vietu atlase
30.11.2015Moderno tehnoloģiju prakses vietu atlase
 
Jau ceturto gadu Lavijā darbojas 20 moderno tehnoloģiju prakses vietas. Šīm prakses vietām par praktikantu uzņemšanu tiek piešķirts atbalsts atkarībā no prakses ilguma:
  • par prakses nodrošināšanu no 3 līdz 5 nedēļām tiek piešķirti EUR 200.00 (divi simti euro 00 centi), bez pievienotās vērtības nodokļa;
  • par prakses nodrošināšanu no 6 līdz 20 nedēļām tiek piešķirti EUR 356.00 (trīs simti piecdesmit seši euro, 00 centi), bez pievienotās vērtības nodokļa.
Lai sekmētu kvalitatīvas prakses nodrošināšanu iespējami tuvāk praktikantu izglītības iestādei vai dzīvesvietai, tika nolemts palielināt prakses vietu skaitu. Šogad tiek atlasītas prakses vietas četrās nozarēs:
  • laukkopība;
  • dārzkopība;
  • lopkopība;
  • bioloģiskā lauksaimniecība.
Katras nozares pretendentiem ir izvirzīti kritēriji, pēc kuriem saimniecība tiek vērtēta. Ar tiem var iepazīties nolikumā.
Lai pieteiktos, nepieciešams aizpildīt pieteikuma anketu. Pēc pieteikuma anketas saņemšanas, piecu darba dienu laikā ar jums sazināsies atbildīgais speciālists, lai informētu par turpmākajām darbībām.
      Atpakaļ