Aktualitātes


107582

Nekustamā īpašuma “Raunas pasts” Cesu ielā 6, Raunas pagastā, Raunas novadā, izsole
15.08.2019


VAS “Latvijas Pasts” informe, ka pieņemts lēmums par nekustamā īpašuma “Raunas pasts”, Cesu ielā 6, Raunas pagastā, Raunas novadā, atsavināšanu.

Nekustamais īpašums “Raunas pasts”, Cesu ielā 6, Raunas pagastā, Raunas novadā sastāv no trīsstāvu sakaru mezgla ēkas 489,4 m2 platībā (kadastra Nr. 4260 503 0006) un zemes gabala 3240 m2 platībā (kadastra Nr. 4260 006 0492).

Nekustamā īpašuma izsole ar augšupejošu soli notiks 2019. gada 18. septembrī plkst. 9.30 Latvijas Pasta telpās Ziemeļu ielā 10, Lidosta “Rīga”, Mārupes novadā, nosacītā (sākotnējā) pārdošanas cena – 46 400 EUR. Detalizētāku informāciju par izsoli var saņemt pie izsoles rīkotāja darba dienās darba laikā no 12.08.2019. pa tālruni 29420864. Informācija par izsoli publicēta laikrakstos “Latvijas Vēstnesis” un “Druva”, Latvijas Pasta mājas lapā www.pasts.lv. 
      Atpakaļ