Gatartas pansionāts


 

Gatartas pansionāts ,Drustu pagasts, Raunas novads, LV-4131
 e-pasts: aivars@gapa.lv 

Reģistrācijas numurs: 90000083124
IBAN konta nr. LV72UNLA0004017130446
SEB Banka, bankas kods UNLALV2X
 

Ziedojumu konts SEB Bankā LV32UNLA0050012907580 

Gatartas pansionāta nolikums