Aktualitātes


102832

Nodibinājums „VIDES RISINĀJUMU INSTITŪTS” šogad Raunas novadā veica ezeru apsekošanu
30.10.2018


Nodibinājums „VIDES RISINĀJUMU INSTITŪTS” šogad Raunas novadā veica Seisuma, Brengūža, Dūķa, Kreiļu un Lubūža ezeru apsekošanu, kā rezultātā tiek gatavots šo ezeru ekoloģiskā stāvokļa slēdziens un ieteikumi apsaimniekošanai, izstrādāti ezeru zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi.

Lai pilnvērtīgi un efektīvi sagatavotu rekomendācijas Seisuma, Brengūža, Dūķa, Kreiļu un Lubūža ezeru apsaimniekošanai, ņemot vērā arī ezeriem pieguļošo zemju īpašnieku un citu interesentu viedokļus, ieteikumus un informāciju, aicinām uz sanāksmi par ezeru apsaimniekošanu š.g. 13.novembrī plkst. 1800 Drustu tautas namā, Palsas ielā 11, Drustos.

Neskaidrību gadījumā, lūdzam sazināties ar Raunas novada pašvaldības Attīstības nodaļas speciālisti Dainu Kļaviņu  ( 27841568, daina.klavina@rauna.lv).
      Atpakaļ