Aktualitātes


103798

Nodokļu aktualitātes, pārskati lauksaimniekiem un pašnodarbinātajiem 2019.gadā
02.01.2019


Nodokļu aktualitātes mazajiem lauksaimniecības uzņēmumiem un pašnodarbinātajiem 2019. gadā, pārskati par 2018. gadu

1.Uzņēmumu ienākuma nodoklis (UIN) par 2018. gadu

  1. gada pēdējā UIN deklarācija;
  2. UIN atvieglojumi lauksaimniekiem.
 1. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN) no saimnieciskās darbības ienākuma 2018. gadā
  1. saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnāls;
  2. pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķināšana;
  3. izdevumu precizēšana;
  4. izdevumu ierobežojums gada ienākumu deklarācijā;
  5. atvieglojumu un attaisnoto izdevumu piemērošana;
  6. IIN likmes;
  7. IIN avansa maksājumi 2019. gadā.
 2. Pašnodarbināto personu valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI)
  1. VSAOI par 2018. gadu
  2. VSAOI likmes 2019. gadā
  3. valsts veselības apdrošināšana pašnodarbinātajiem
 3. Izmaiņas darba samaksas nodokļu aprēķinā 2019. gadā
 4. Mikrouzņēmumu nodokļa piemērošana
 5. Atbildes uz jautājumiem

Semināru vadīs: INGUNA LEIBUS Dr.oec., LLU ESAF Finanšu un grāmatvedības institūta profesore 

Norises laiks: 08.01.2019. no plkst. 10:00 – 16:00      

Norises vieta: Dārza iela 12, Priekuļi, Priekuļu novads

Dalības maksa: 37.00 eiro

Pieteikums www.stc.lv/macibu-centrs 

Kontaktinformācija 28810789, 64130009 , macibucentrs@stc.lv , www.facebook.com/stcmacibucentrs.lv
      Atpakaļ