Aktualitātes


72553

Noslēdzies konkurss par Raunas novada sakoptāko sētu.
01.09.2016


 

Noslēdzies konkurss par Raunas novada sakoptāko sētu.

Laikā no 11. – 15. jūlijam visā Raunas novadā norisinājās “Konkurss par Raunas novada sakoptāko sētu 2016”.

Piedalīties konkursā tika aicinātas gan fiziskas, gan juridiskas personas, kas Raunas novadā izveidojušas skaisti sakoptu vidi dzīves vai darba vietā, lauku sētā, uzņēmuma teritorijā vai daudzdzīvokļu mājā. Konkursa galvenais uzdevums bija izvirzīt sakopotākās sētas nākošā gada visas Latvijas puķu draugu saietam Raunā. Šajā gadā vērtēšanas komisija apskatīja tos dārzus, kas pēc iepriekšējā gada vērtējuma šķita skaistākie un interesantākie. Nenoliedzami arī šajā gadā komisijai bija ko redzēt un priecāties. Vienojošs visiem dārzu saimniekiem bija kāds teiciens, proti, komisijai ieejot visos dārzos pirmais teiciens ko dzirdējām no saimniekiem bija šāds: ”Man jau nekā tāda nav!”. Tas tāds latviskais kautrīgums. Tāpēc arī neviens dārzu īpašnieks nevēlējās pieteikties konkursam, jo nejūtas dārzu iekopis pietiekoši perfekti un pareizi. Taču neskatoties uz saimnieku kautrīgumu komisijas locekļi bija ļoti priecīgi par redzēto. Lielākais prieks bija par to, ka cilvēkiem patīk veidot skaistu un sakoptu apkārtējo vidi, lai būtu prieks pašiem un citiem. Diemžēl neieraudzījām īpaši krāšņus puķu balkonus pie daudzdzīvokļu mājām. Tā kā komisijas uzdevums nebija dalīt vietas un ierindot sakoptākos dārzus noteiktā secībā, bet gan ieraudzīt skaisto un īpašo ar ko izceļas katrs no dārziem, tad vēlos nosaukt tos īpašumus un to kopējus, kas vērtēšanas komisijas skatījumā piesaistīja vairāk uzmanības.

Tātad 2017. gada Latvijas puķu draugu saietam izvirzīti šādi īpašumi:

Raunas pagastā
Priežu iela 2 – Jurgenu ģimene
SIA “Raunas ceplis” – Agita un Edmunds Ciņi
Bērziņi 2, z/s “Kaliņi” – Riekstiņu ģimene
Lauku iela 1 – Lodziņu ģimene
Madaras iela 25 – Gabrānu ģimene
 
Drustu pagastā
“Krāčavas” – Muižnieku ģimene
 

Skaisti veidotas un sakoptas lauku sētas:

“Lejaskliģeni” Rozes ciemā– Ilze un Kurts Liepas – par skaistajām un bagātīgajām vasaras puķu dobēm, perfektajām apdobēm un lauku sētas brīnišķīgo šarmu;
“Kalna Meišļi” – Krasovsku ģimene – par gaumīgo lauku sētas un skaistās ainavas apvienojumu;
“Mucenieki” – Svilpes ģimene - par vasaras puķu un ziemciešu bagātīgajiem un gaumīgajiem stādījumiem;
“Bēniņi”- Pētersonu, Šicu ģimenes – par dārza elementu un augu gaumīgo sasaisti ar dzimtajām mājām, senajām lietām un to godā turēšanu.
“Karēļi” – Jurgenu ģimene - par ainavas dārza izveidi, kur augi, ūdens un reljefs papildina viens otru;
“Kalna Ennēni” – Ķesu ģimene un “Lejas Ennēni” – Daigu ģimene, kur abās kaimiņu mājās glīti kopts mauriņš ar nelielajiem augu stādījumiem un brīnišķīgi izveidotu strautiņu;
“Baloži” – Sandis Bērziņš – par veiksmīgi izveidotu zedeņu žogu, tā iekļaušanos ainavā, seno amata rīku saglabāšanu, to pielietojumu izteiksmīgu dārza mazo arhitektūras formu izveidē.
“Sarkaņi” – Ābolu dzimtas mājas – veiksmīgi pārveidots iepriekšējais dārzs ar gaumīgiem augu stādījumiem, dīķi un skaisti iekoptu ainavu pie Raunas upes.
 

Centra mājas – mazie dārzi:

Rīgas iela 2 B – Nora Bedrīte – par veiksmīgu iekļaušanos Raunas centra ainavā ar vienmēr skaisti ziedošu mini dārzu. Kalna iela 36 – Ņilovu ģimene – par veiksmīgu dārza zonējumu, simpātisku stādījumu un ēku savienojumu.

Saimnieciskās darbības veicēji:

SIA “Raunas bruģakmens” – par sakoptu un pievilcīgu ainavas veidošanu ražošanas uzņēmumā;
“Pansija Rauna” Miera iela 8 – par ieguldījumu Mācītājmuižas apkārtējās vides atjaunošanā un sakopšanā;
Z/s “Pintāni” – Pintānu ģimene – par fermas apkārtnes apzaļumošanu un ceļmalu apkopšanu;
 

Daudzdzīvokļu mājas:

Rita Freivalde – dzīvoklis Valmieras ielā 4, Raunā – par krāšņi iekoptu puķu dārzu Valmieras ielas malā.

Sakoptākie Drustu pagasta dārzi:

Kalna iela 10 – Zariņu ģimene – par gaumīgi iekārtotu dārzu, kur maz nozīmē daudz;
“Jaunzvirgzdiņi”- Zvēriņu ģimene – par veiksmīgi izveidota akmens terasējuma iekļaušanu kopējā dārza veidolā;
“Baižas”- Golko ģimene – par lauksaimnieciskās darbības savienošanu ar dārza veidošanu un īpašo interesi par augiem to dažādībā.
Ezera 10 – Bumbieru ģimene – par skaistajiem puķu stādījumiem, priekšdārziņu un mājas norādi;
Ezera 12 – Smilgu ģimene – par rūpīgi iekopto priekšdārzu, akurātajām apdobēm un puķu stādījumiem.
 

Šīs nebūt nebija vienīgās skaisti iekoptās sētas, kuras būtu vērts pieminēt. Jūs ikviens varat izbraukāt Raunas vai Drustu centra ielas, un pārliecināties, ka teju katra māja var lepoties ar skaisti iekoptu dārzu. Tas ļoti priecē, jo šī sakoptība veido priekšstatu par Raunas novadu, par katras apdzīvotās vietas ļaudīm, to attieksmi pret dzimto vietu un vērtībām.

Kā pateicība sakoptāko dārzu saimniekiem par ieguldījumu visas Raunas novada kopējā tēla veidošanā, kā arī darbiniekiem, kuri papildus tiešajiem darba pienākumiem rūpējas par Raunas skaistumu, pašvaldība finansēja vienas dienas ekskursiju. Saulainajā 10. augustā visas dienas garumā dārzu mīļi varēja apskatīt un iepazīties ar lielo augu dažādību LU Botāniskajā dārzā, priecāties par krāšņajiem augiem Baltezera kokaudzētavā, kā arī iepirkt jaunus augus dārza papildināšanai. Vakarpusē ielūkoties Kiršteinu ģimenes daiļdārzā Tūjā, kur papildus dārza gudrībām saimnieks izglītoja latvju rakstu zīmju pielietošanā. Pirms vakara sauli aizklāja lietus mākoņi varējām priecāties par skaisti bangojošo jūru, un noslēgumā mielojoties ar līdzi paņemto mūsu pašu Elvi gardo svētku kliņģeri ar pateicību noslēdzām šī gada konkursu par sakoptāko sētu.

Paldies visiem, kuri atļāva vērtēšanas komisijai ielūkoties savā privātajā vidē un dalījās skaistuma sajūtās!

Lai pietiek vēlmes un spēka rūpēties par visu skaisto, kas izdaiļo telpu mums apkārt!

Vēlējos informēt par to, ka nākošajā gadā nenotiks konkurss par sakoptāko sētu, jo visi kopīgi strādāsim, lai 15. jūlijā pie mums novadā godam uzņemtu visas Latvijas puķu draugus.

Vērtēšanas komisijas vārdā,
Anita Lubūze
Raunas novada daiļdārzniece
 
Ielādēju...      Atpakaļ