Par novaduRauna ir viena no skaistākajām apdzīvotajām vietām Vidzemē un atgādina mazu pilsētiņu, kaut oficiālu pilsētas tiesību nav. Atrodas ģeogrāfiski izdevīgā vietā, tāda paša nosaukuma upītes krastā un vismaz piecu lielāku ceļu krustpunktā - 23 km no Cēsīm un Smiltenes, 30 km no Valmieras. Tūristus Rauna piesaista ar savu daudzveidību un unikalitāti. Tūristiem iespējams apskatīt dabas objektus, arhitektūras pieminekļus  un vēsturiskas vietas. Raunas pagātne un skaistās dabas ainas ir pietiekoši liela bagātība, lai tūrists vēlētos atgriezties ne vienu reizi vien.

Drusti atrodas Vidzemes augstienes Mežoles paugurā, dienvidaustrumu daļa  - Augšgaujas ieplakā, pagasta teritoriju šķērso Gaujas pieteka Palsa, kas agrāk ar saviem ūdeņiem darbināja četras dzirnavas un pēc II Pasaules kara savos mežainajos krastos deva patvērumu nacionālajiem partizāniem.

Drustu mozaīkveida ainavu telpas raksturu nosaka vidēji lieli pauguri un lauksaimniecības zemju mija ar mežu puduriem un ezeriem. Drustu pagasta teritorijā ir 22 ezeri un 25 mākslīgi uzpludinātās ūdenskrātuves ar platību lielāku par 1 ha.
Augstākā vieta – Slapjuma kalns 247,7 m virs jūras līmeņa.
Drustu pagasts robežojas ar Zosēnu, Jaunpiebalgas, Dzērbenes, Launkalnes, Rankas un Variņu pagastiem.
Drustu vārds rakstītos vēstures pirmavotos pirmo reizi minēts 1262.g., kad tagadējā pagasta teritorija iekļauta Rīgas bīskapijas Raunas novadā.
Drusti atrodas 44 km no Cēsīm, 20 km no Raunas un 129 km no Rīgas.
Pagasta kopējā platība 156,7 km²  Iedzīvotāju skaits 998.