Aktualitātes


82094

Par "Raunas Staburags" dabas aizsardzības plāna izstrādes 2. uzraudzības grupas sanāksmi
02.11.2017


 

Par "Raunas Staburags" dabas aizsardzības plāna izstrādes 2. uzraudzības grupas sanāksmi 

Latvijas Vides aizsardzības fonda finansētās aktivitātes „Vietējās vides iniciatīvas” ietvaros 2017.gada maijā ir uzsākts darbs pie dabas aizsardzības plāna izstrādes dabas liegumam „Raunas Staburags”.

Dabas aizsardzības plāna izstrādes 2. uzraudzības grupas sanāksme notiks 2017.gada 23. novembrī plkst. 10.00 Raunas novada domes telpās (Vidzemes ielā 2, Rauna).

Sanāksmes darba kārtībā – par dabas lieguma ,,Raunas Staburags” dabas aizsardzības plāna pilnveidoto redakciju un plāna virzīšana uz sabiedrisko apspriešanu., kas plānota 2017. gada decembrī.

Dabas aizsardzības plānus izstrādā Raunas novada dome, adrese:
Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads, LV – 4131,
tālrunis 64107343,
Detalizētāka informācija pa tālr. 27841568 (Daina Kļaviņa).      Atpakaļ