Aktualitātes


103486

Par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem Raunas novadā
08.12.2018


Par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem Raunas novadā

Ar 2019. gada 1. janvāri tiek noteikti sekojoši tarifi par ūdens un kanalizācijas patēriņu Raunas novadā:

1.      Rozes ciemā:       

 • par ūdeni 2,10 EUR (bez PVN) no 1 cilvēka;
 • par kanalizāciju 2,33 EUR (bez PVN) no 1 cilvēka;
 • par ūdeni EUR 0,81 (bez PVN) par m3, ja patērētājs uzstāda novada domē reģistrētu ūdens skaitītāju;
 • par kanalizāciju 1,15 EUR (bez PVN) par m3, ja patērētājs uzstāda novada domē reģistrētu ūdens skaitītāju;

2.      Raunas ciemā:    

 • par ūdeni 2,23 EUR (bez PVN) no 1 cilvēka;
 • par kanalizāciju 2,67 EUR (bez PVN) no 1 cilvēka;
 • par ūdeni EUR 0,64 (bez PVN) par m3, ja patērētājs uzstāda novada domē reģistrētu ūdens skaitītāju;
 • par kanalizāciju 0,87 EUR (bez PVN) par m3, ja patērētājs uzstāda novada domē reģistrētu ūdens skaitītāju;
 • par ūdeni, ja to ņem tikai no krāna un ēkā nav slapjās tualetes 0,50 EUR (bez PVN) no 1 cilvēka;
 • par kanalizāciju, ja ēkā nav slapjās tualetes 0,21 EUR ( bez PVN) no 1 cilvēka;

3.      Drustu ciemā:     

 • par ūdeni 2,96 EUR (bez PVN) no 1 cilvēka;
 • par kanalizāciju 3,46 EUR (bez PVN) no 1 cilvēka;
 • par ūdeni EUR 1,06 (bez PVN) par m3, ja patērētājs uzstāda novada domē reģistrētu ūdens skaitītāju;
 • par kanalizāciju 1,00 EUR (bez PVN) par m3, ja patērētājs uzstāda novada domē reģistrētu ūdens skaitītāju.

Par maksas pakalpojumu izcenojumu Raunas novada Drustu kalpos

Ar 2019. gada 1. janvari notiks atteikšanās no maksas pakalpojuma - kapa vietas nospraušana, jaunas vietas ierādīšana - Drustu kapos, Drustu pagastā, Raunas novadā, sniegšanas.

Un ar 1. janvāri būs šādi maksas pakalpojumu izcenojumu Drustu kapos, Raunas pagastā, Raunas novadā:

Nr.
p.k.
Pakalpojuma veids
Mērvienība
Cena bez PVN, EUR
PVN, EUR
Cena ar PVN, EUR
1.
Ikgadējā nomas maksa par kapa vietu
m2
0.21
0.04
0.25
2.
Mirušā uzglabāšana kapličā
diennakts
2.02
0.42
2.44
3.
Kapličas izmantošana izvadīšanas ceremonijas laikā
stunda
0.63
0.13
0.76

 

Ar šo lēmumu detalizētāk varat iepazīties 28. novembra sēdes protokolā,  Raunas novada mājaslapā, sadaļā - “Pašvaldības” – “Domes sēdes”
      Atpakaļ