Aktualitātes


Parakstīts sadarbības memorands ar Vidzemes augstskolu
26.01.2016


 

Parakstīts sadarbības memorands ar Vidzemes augstskolu

Lai veicinātu trīspusēju sadarbību starp Vidzemes augstskolu, uzņēmumiem un pašvaldībām ar kopīgu mērķi veicināt inovāciju, konkurētspēju un vispārēju reģionālo un ekonomisko attīstību , 25. janvārī septiņu sadarbības novadu ( Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas , Priekuļu , Raunas un Vecpiebalgas ) vadītāji tikās ar Vidzemes augstskolas rektoru Dr.hist. Gati Krūmiņu , ViA Zināšanu un tehnoloģiju centra (ZTC) direktoru Dr.sc.ing. Kasparu Osi, Padomnieku konventa pārstāvi Inesi Vīksnu.

Rektors Gatis Krūmiņš iepazīstināja ar ViA darbību un savu redzējumu par sadarbību ar pašvaldībām . Vidzemes augstskolas misija ir sniegt mūsdienu zinātnes prasībām atbilstošu konkurētspējīgu augstāko izglītību, nodrošināt zinātnes un pētniecības integrāciju studiju procesā un zināšanu pārnesi tautsaimniecībā, tā sekmējot Vidzemes reģiona attīstību. ViA piedāvā 16 studiju programmas sešos studiju virzienos, patlaban studē 950 studenti , 92 % studentu ir nodarbināti pēc studijām , vairāk kā puse studentu ir no Vidzemes, darbojas divi zinātniski institūti un divas fakultātes, kā arī Zināšanu un tehnoloģiju centrs, kas veic augstskolas intelektuālā potenciāla, tehnoloģiju un inovāciju pārnesi uz tautsaimniecību un veicina mūžizglītības pieejamību Vidzemes reģionā. Savukārt, ViA Zināšanu un tehnoloģiju centra direktors Kaspars Osis iepazīstināja ar ZTC piedāvājumu:

Atbalsts jaunajiem uzņēmējiem:

• Pirmsinkubācija,
• Sadarbība ar biznesa inkubatoriem.
 

Sadarbība reģionā, Latvijā un ārpus tās:

• Ar izglītības un zinātniskām institūcijām,
• Ar partneriem privātajā, publiskajā un nevalstiskajā sektorā.
 

Konsultācijas un individuāli risinājumi fiziskām un juridiskām personām:

• Studentu prakses laboratorija,
• Inovāciju laboratorija
• Dalība attīstības projektos Kvalitatīvi mūžizglītības pakalpojumi
 

Kā uzsvēra augstskolas pārstāvji, ļoti svarīgs aspekts ir stratēģiska ilgtermiņa partnerība ar pašvaldībām, vidusskolām, ģimnāzijām, tehnikumiem, no kurām nāks nākošie studenti un uzņēmēji. Līgatnes novada domes priekšsēdētājs Ainārs Šteins aicināja ViA sadarboties ar vidusskolām , piedāvājot atbilstošas apmācību programmas, ieinteresējot nākošos studentus par studijām ViA jau skolas laikā.

Amatas novada pašvaldības domes priekšsēdētājas Elitas Eglītes viedoklis ir :,,Pašvaldībām jāatbalsta sava reģionālā augstskola, katrs par sevi mēs esam mazs novads, bet 7 kopā jau veidojam nozīmīgu spēku sadarbībai , pārstāvot vairāk kā 33000 iedzīvotāju. Mūs interesē jaunas darba vietas novados, kvalificēti speciālisti , jauni projekti. Novadiem ir labi sadarbības partneri arī ārvalstīm, piemēram , Suvalku pilsēta no Polijas, Alita no Lietuvas. Viņus var piesaistīt sadarbībā ar ViA." Sanāksmes noslēgumā 7 sadarbības novadu vadītāji parakstīja memorandu, tādējādi apliecinot atbalstu Vidzemes augstskolai un savu novadu jauniešiem un uzņēmējiem. 

Rita Merca
Ārējo sakaru koordinatore/ international relations coordinator Amatas novada pašvaldība/Amata Municipality Poruka iela 8, Cēsis, Cēsu novads, LV 4101
Tālr./fakss + 371 64122231 Mob. + 371 29476373      Atpakaļ