Administratīvi teritoriālā reforma


Raunas novada aptaujas “Par Raunas novada piederību Latvijas Republikas administratīvi teritoriālajā iedalījumā” rezultātiem

Lasīt vairāk ...


Aptaujas kārtība

Raunas novada iedzīvotāju aptaujas “Par Raunas novada piederību Latvijas Republikas administratīvi teritoriālajā iedalījumā” norises kārtība
skatīt šeit ... 

Smiltenes novada domes priekšsēdētāja Ginta Kukaiņa 25.jūlija prezentācija

Lasīt šeit ...Pašvaldības profils - APVIENOTAIS CĒSU NOVADS

Pašvaldības profils - APVIENOTAIS SMILTENES NOVADS 

Zinātnieki izstrādājuši teritoriju attīstības pārvaldības reformas piedāvājumu 

*****

 

*****