E-pakalpojumi


E-pakalpojumi

Oficiālai, ērtai un ātrai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai aicinām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus:

- nosūtot elektroniski parakstītu dokumentu* uz pašvaldības oficiālo e-pasta adresi:novadadome@rauna.lv(Sociālajam dienestam – socrauna@rauna.lv, Raunas novada bāriņtiesai – barintiesa@rauna.lv);

- nosūtot iesniegumu izmantojot www.latvija.lv elektronisko pakalpojumu „E-iesniegums iestādei”. Šī pakalpojuma ietvaros iesniedzams dokuments, kurā ietverts iestādes kompetencē esošs lūgums, sūdzība, priekšlikums vai jautājums, atbilstoši Iesniegumu likumam. 

* dokuments jānoformē atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumiem Nr. 473 un jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu.

 

Pašvaldība vienas darbdienas laikā nosūta paziņojumu par elektroniskā dokumenta saņemšanu.

 

INFORMĀCIJA PAR E-PAKALPOJUMIEM

Iesnieguma iesniegšana

Kā elektroniski sazināties ar iestādi?
https://www.latvija.lv/lv/DzivesNotikumi/tiesibu-aizsardziba/sazinaties-ar-iestadi-elektroniski

Deklarēšanās pakalpojumi

Kā deklarēt savu dzīvesvietu?
https://www.latvija.lv/lv/DzivesNotikumi/Dzivesvieta/deklaret-dzivesvietu

Kā anulēt personas deklarēto dzīvesvietu?
https://www.latvija.lv/lv/DzivesNotikumi/Dzivesvieta/anulet-deklareto-adresi

Kā uzzināt, kas ir deklarējis dzīvesvietu manā īpašumā?
https://www.latvija.lv/lv/DzivesNotikumi/Dzivesvieta/deklaretas-personas-mana-ipasuma

Būvatļaujas saņemšana

Kā saņemt būvatļauju?
https://www.latvija.lv/lv/DzivesNotikumi/Dzivesvieta/sanemt-buvatlauju

Dzimtsarakstu pakalpojumi

Kā pieprasīt atkārtotas dzimšanas, miršanas un laulības apliecības vai ar tām saistītās izziņas?
https://www.latvija.lv/lv/DzivesNotikumi/gimene/pieprasit-atkartotas-apliecibas

Nekustamā īpašuma nodoklis

www.epakalpojumi.lv
https://www.latvija.lv/Epakalpojumi/EP57/Apraksts

 

Noderīga informācija

Kā nokārtot ar bērna piedzimšanu saistītās formalitātes?

https://www.latvija.lv/lv/DzivesNotikumi/gimene/Berna-piedzimsana

Kā noskaidrot kāda informācija par mani ir valsts rīcībā?

https://www.latvija.lv/lv/DzivesNotikumi/tiesibu-aizsardziba/informacija-par-mani

Kur iegūt informāciju par manu nekustamo īpašumu?

https://www.latvija.lv/lv/DzivesNotikumi/Dzivesvieta/informacija-par-nekustamo-ipasumu

Kā elektroniski reģistrēt komersantu?

https://www.latvija.lv/lv/DzivesNotikumi/uznemejdarbiba/registret-komersantu

Pamācība citās dzīves situācijās:

www.e-iespejas.lv