Komitejas un komisijas


 
FINANŠU KOMITEJA:
 
Evija Zurģe – komitejas priekšsēdētāja;
Aleksandrs Katiševs – komitejas loceklis;
Alda Raiskuma – komitejas loceklis;
Aivars Damroze – komitejas loceklis;
Didzis Blūms– komitejas loceklis.
 
 
 

 
 
IZGLĪTĪBAS UN KULTŪRAS KOMITEJA:

    Elvijs Reķis – komitejas priekšsēdētājs;
 Edgars Plētiens– komitejas loceklis;
     Elīna Judina – komitejas locekle;
     Dace Sarkane – komitejas locekle.
 
 
 

 
    
 
 
SOCIĀLO UN SAIMNIECISKO JAUTĀJUMU KOMITEJA:
 
Didzis Blūms – komitejas priekšsēdētājs;
     Alda Raiskuma – komitejas loceklis;
     Aivars Damroze – komitejas loceklis;
     Elīna Judina – komitejas locekle.
 
 
 

  
 
 
ADMINISTRATĪVĀ KOMISIJA:

Aivars Damroze – Raunas novada domes priekšsēdētājas vietnieks, komisijas priekšsēdētājs; 
Sigita Koliņa - Raunas novada domes jurista palīgs, komisijas sekretāre; 
Ieva Ozola - Sociāla dienesta vadītāja, komisijas locekle;
Elīna Judina - Raunas novada domes deputāte, komisijas locekle;
Dace Sarkane - Raunas novada domes deputāte, komisijas locekle;
Edgars Plētiens - Raunas novada domes deputāts, komisijas loceklis;
Didzis Blūms - Raunas novada domes deputāts, komisijas loceklis.  
 
 
 

 
 
IEPIRKUMU KOMISIJA:
 
Linda Zūdiņa – Raunas novada domes izpilddirektore, komisijas priekšsēdētāja;
Alda Raiskuma – Raunas novada domes deputāte, komisijas locekle;
Didzis Blūms – Raunas novada domes deputāts, komisijas loceklis;
Edgars Plētiens – Raunas novada domes deputāts, komisijas loceklis;
Guntars Rekmanis - Saimnieciskā dienesta vadītājs, komisijas loceklis;
Jeļena SavickaRaunas novada domes grāmatvede, komisijas locekle. 
 
 
 
 

ĀRKĀRTAS SITUĀCIJAS KOMISIJA:

Aivars Damroze – Raunas novada domes priekšsēdētājas vietnieks, komisijas priekšsēdētājs;
Linda Zūdiņa – Raunas novada domes izpilddirektore, komisijas locekle;
 Guntars Rekmanis – Saimnieciskā dienesta vadītājs, komisijas loceklis;
Didzis Blūms – Raunas novada domes deputāts, komisijas loceklis.
 


 
 
PRIVATIZĀCIJAS KOMISIJA:
 
Linda Zūdiņa – Raunas novada domes izpilddirektore, komisijas priekšsēdētāja;
Alda Raiskuma – Raunas novada domes deputāte, komisijas locekle;
Didzis Blūms – Raunas novada domes deputāts, komisijas loceklis. 
 
 
 
 
 
KOMISIJA DARĪJUMIEM AR LAUKSAIMNIECĪBAS ZEMI:

Aivars Damroze – Raunas novada domes priekšsēdētājas vietnieks, komisijas priekšsēdētājs;
Linda Zūdiņa – Raunas novada domes izpilddirektore, komisijas locekle;
Daina Kļaviņa – Zemes lietu speciāliste, komisijas locekle;
Inita Dzenīte – 
Uzņēmējdarbības un lauksaimniecības konsultante, komisijas locekle;
 Aleksandrs Katiševs - Raunas novada domes deputāts, komisijas loceklis.
 
 

 
MEDĪBU KOORDINĀCIJAS KOMISIJA:

Aivars Damroze – Raunas novada domes priekšsēdētājas vietnieks;
Zenta Špate - Lauku atbalsta dienests Ziemeļvidzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde,  Kontroles un uzraudzības daļas vadītāja
Māris Sestulis - Valsts meža dienests Centrālvidzemes virsmežniecība, Priekuļu nodaļas vecākais mežzinis
Andris Ķibermanis – Latvijas Mednieku asociācija
Jānis Šulcs - Biedrība “Lauksaimnieku apvienība”, valdes loceklis
Ēriks Goldbergs/ Guntars Kampernovs - Meža īpašnieku biedrība