Aktualitātes


80349

Paziņojums par dabas lieguma "Raunas Staburags" dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas sanāksmi
17.08.2017


 

Paziņojums par dabas lieguma "Raunas Staburags" dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas sanāksmi 

Raunas novada dome informē, ka īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas lieguma "Raunas Staburags" dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas sanāksme notiks 2017. gada 24.augustā plkst. 10.00 Raunas novada domes telpās Vidzemes iela 2, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā.

Raunas novada dome 2017.gada 25.maijā ar Latvijas vides aizsardzības fonda administrāciju parakstīja līgumu par projekta “Dabas lieguma “Raunas Staburags”, dabas aizsardzības plāna izstrāde un tūrisma infrastruktūras atjaunošana” (Reģ. Nr. 1-08/215/2017) finansēšanas un izpildes kārtību. Projekta kopējās izmaksas 10398,11 EUR, projekta īstenošanai no budžeta apakšprogrammas "Vides aizsardzības projekti" dotācijām paredzētiem līdzekļiem piešķirti 7798,58 EUR, pašvaldības līdzfinansējums 2599,53 EUR.

Latvijas Vides aizsardzības fonda finansētās aktivitātes “Vietējās vides iniciatīvas” ietvaros 2017.gada maijā ir uzsākts darbs pie dabas aizsardzības plāna izstrādes dabas liegumam “Raunas Staburags”.
      Atpakaļ