Aktualitātes


82421

Paziņojums par nekustamā īpašuma izsoli
16.11.2017


 

Paziņojums par nekustamā īpašuma izsoli

VAS “ Latvijas Pasts” informē, ka pieņemts lēmums par nekustamā īpašuma “Drustu pasts”, Drustos, Drustu pagastā, Raunas novadā atsavināšanu.

Nekustamais īpašums “Drustu Pasts” Drustos sastāv zemes gabala 4060 m2 platībā (kadastra Nr.4248 007 0168) un apbūves (kadastra Nr.4248 507 0027).

Nekustamā īpašuma izsole ar augšupejošu soli notiks 2017.gada 13.decembrī plkst.10.00, Ziemeļu ielā10, Lidostā “Rīga”, Mārupes novadā. Nosacītā (sākotnējā) pārdošanas cena – 5 300 EUR. Detalizētāku informāciju par izsoli var saņemt pie izsoles rīkotāja darba laikā pa tālruņiem 29398567 un 67608549.
      Atpakaļ