Aktualitātes


60206

PEDAGOGU KONFERENCE
27.08.2015


PEDAGOGU KONFERENCE


Pedagogu augusta konferencē pulcējās vairāk 
nekā 250 pedagogi no Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas,
Priekuļu, Raunas, Vecpiebalgas novadiem. Skolotājus uzrunāja
apvienotās izglītības pārvaldes vadītāja Dina Dombrovska, mudinot
visus klātesošos būt nevis gaidītājiem, bet gan tiem, kuri
darbojas, kuri nes pārmaiņas, kuri pārvietojas.
  Savukārt, lektore Ina Balamovska stāstīja, cik svarīgi būt ne
tikai gudram, bet arī prast šo gudrību ar pārliecību parādīt
citiem, izmantojot acu kontaktu, ķermeņa valodu, balss tembru. Lektore
savu stāstīto papildināja ar situāciju demonstrējumiem un video no
slavenību dzīves, brīžiem izraisot auditorijā patiesu jautrību.
  Skolotāji saņēma gan Izglītības un zinātnes ministrijas, gan
apvienotās izglītības pārvaldes atzinības rakstus un, protams,
daudz krāšņu ziedu, smaidu un laba vēlējumu.
   Muzikālo sveicienu skolotājiem šoreiz bija atveduši Dailes
teātra aktieri, kuriem nebija kabatā jāmeklē pēc asprātīga vārda
vai skanīgas dziesmas, līdz ar to tika radīta burvīga gaisotne
mājīgajā, piepildītajā Ģikšu kultūras centra zālē.
   Konferences noslēgumā pedagogi pie kafijas tases pārrunāja gan
vasaras notikumus, gan ieceres jaunajam gadam un pacilātā
noskaņojumā devās sagaidīt jauno mācību gadu, kurš jau pēc
nedēļas būs klāt ar gladiolām, asterēm, bērnu čalām, vecāku un
kolēģu smaidiem.

Diāna Briede,
apvienotās izglītības pārvaldes metodiķe
      Atpakaļ