Aktualitātes


106449

Atgādinām! - Platību maksājumiem var pieteikties līdz 22.maijam
20.05.2019


Lauksaimnieki tiem var pieteikties līdz šā gada 22.maijam, iesniedzot Vienoto iesniegumu LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā. Pēdējā diena, kad atbalsta maksājumiem var pieteikties ar kavējuma sankciju, šogad ir 17.jūnijs.

Dīzeļdegvielas ar samazinātu akcīzes nodokli iesnieguma iesniegšana norit  līdz 3.jūnijam.

Dienests atgādina, ka no 2019.gadā lauksaimnieki vairs nesaņems maksājumu apgabaliem, kuros ir dabas vai citi specifiski ierobežojumi (ADSI). Jaunas saistības lauksaimnieki varēs uzņemties tikai pasākumā «Agrovide un klimats» aktivitātēs «Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos» un «Saudzējošas vides izveide, audzējot augus nektāra ieguvei».

=         Informatīvais materiāls platību maksājumu saņemšanai 2019. gadā (Rokasgrāmata)
      Atpakaļ