Aktualitātes


"Paziņojums par dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanas sanāksmi" Nr. 1-08/215/2017
02.06.2017


 

Paziņojums par dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanas sanāksmi

Raunas novada dome 2017. gada 25. maijā ar Latvijas vides aizsardzības fonda administrāciju parakstīja līgumu par projekta ,,Dabas lieguma ,,Raunas Staburags”, dabas aizsardzības plāna izstrāde un tūrisma infrastruktūras atjaunošana” (Reģ. Nr. 1-08/215/2017) finansēšanas un izpildes kārtību. Projekta kopējās izmaksas 10398,11 euro, projekta īstenošanai no budžeta apakšprogrammas "Vides aizsardzības projekti" dotācijām paredzētiem līdzekļiem piešķirti EUR 7798,58, pašvaldības līdzfinansējums 2599,53 euro. 

Latvijas Vides aizsardzības fonda finansētās aktivitātes „Vietējās vides iniciatīvas” ietvaros 2017.gada maijā ir uzsākts darbs pie dabas aizsardzības plāna izstrādes dabas liegumam „Raunas Staburags”.

Aicinām ikvienu interesentu piedalīties dabas aizsardzības plānu izstrādes uzsākšanas sanāksmē, kas notiks 2017.gada 15.jūnijā 10.00 Raunas novada domes telpās, 2.stāvā (Vidzemes ielā 2, Rauna).

Darba kārtība:

  1. Sanāksmes atklāšana, īsa informācija par dienas darba kārtību. Daina Kļaviņa (Raunas novada dome, projekta vadītāja).
  2. Prezentācija, kas ir dabas aizsardzības plāns un kāds ir tā izstrādes process. Valdis Pilāts ( Dabas aizsardzības pārvalde).
  3. Vispārīga informācija par Raunas Staburagu, tā nodibināšanas mērķi, īpaši aizsargājamiem biotopiem un sugām. Par dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanu, par laikposmu, kurā paredzēts izstrādāt plānu, plānotajiem pētījumiem un iecerēm, kuras tiks realizētas Raunas Staburaga dabas aizsardzības plāna izstrādes procesā. Ilmārs Bodnieks ( Dabas aizsardzības plāna izstrādes zinātniskais eksperts ).
  4. Informācija par projekta ,,Dabas lieguma ,,Raunas Staburags”, dabas aizsardzības plāna izstrāde un tūrisma infrastruktūras atjaunošana” aktivitātēm. (Raunas novada dome, projekta vadītāja).
  5. Sanāksmes dalībnieku priekšlikumi. Diskusijas.

Pēc sanāksmes - piedāvājums visiem kopā apmeklēt Raunas Staburagu (neliela ekskursija) pēc brīvprātības principa.  

Dabas aizsardzības plānus izstrādā Raunas novada dome, adrese:
Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads, LV – 4131,
tālrunis 64107343,
 
       Atpakaļ