Aktualitātes


82597

Radīsim nākotni paši, ejot pārmaiņu ceļu
27.11.2017


 

Radīsim nākotni paši, ejot pārmaiņu ceļu

Amatas, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas un Vecpiebalgas novadu izglītības iestāžu vadītāji tikās ar Liepājas Raiņa 6. vidusskolas direktoru Kārli Strautiņu, lai dalītos pieredzē, kā iestādē iet pārmaiņu ceļu arī tad, ja pārmaiņas šķiet neiespējamas. Direktors iepazīstināja klātesošos ar savu pieredzes stāstu, kas nodrošinājis vairāku inovatīvu risinājumu ieviešanu iestādē, iedvesmojis skolotājus dažādos veidos motivēt un ieinteresēt skolēnus, lai ikvienam būtu sajūta, ka uz skolu esmu atnācis mācīties un strādāt, nevis tikai pavadīt laiku. Tas veicinājis skolēnu skaita pieaugumu par vairāk nekā 100 skolēniem pēdējo piecu gadu laikā. Skola iesaistījusies vairākos starptautiskos projektos, kas mudinājis pedagogu kolektīvu radīt nākotni pašiem, lai nekļūtu par nākotnes upuriem. Kārlis Strautiņš aicināja arī mūsu puses direktorus nebaidīties no pārmaiņām, bet izmantot šo laiku, lai veidotu savu skolas stāstu par īpašu stāstu.

Diskusijā par izglītības kvalitāti kā galvenie atslēgas vārdi tika minēti ne jau skolu reitingi, kas sakārto skolas pēc rezultātiem mācību olimpiādēs un centralizētajos eksāmenos, bet gan tas, kā iestāde prot veikt audzēkņu intelektuālo, garīgo, emocionālo, sociālo un fizisko attīstību. Kā kvalitātes rādītāji tika minēti absolventu turpmākie sasniegumi, skolas kā izglītības un kultūras kopienas funkcijas, sadarbība, līdzatbildība, pašiniciatīva, spēja nodrošināt fizisko un emocionālo drošību, prasme būt par ideju inkubatoru un realizētāju.

Skolu vadītāji iepazinās arī ar metodiku, kā veikt plānošanas darbu, kā veidot un izvērtēt pašam savu dzīves vērtību apli, kā arī, kāds ceļš būtu ejams, lai pieņemtu dzīvē atbildīgus lēmumus. Notika darbs pāros, grupās, individuāli. Kā atzina Kārlis Strautiņš – viņš sajutis, ka katrai mūsu novadu skolai ir ar ko lepoties. Vēl tikai mazliet drosmes, mazliet neatlaidības un uzdrīkstēšanās, lai nospiestu Restart pogu un, ejot pārmaiņu ceļu, paceltos jaunā kvalitātē. Lai izdodas!

Diāna Briede,
Amatas novada pašvaldības apvienotās izglītības pārvaldes metodiķe
 
Ielādēju...      Atpakaļ