Aktualitātes


59286

Raunas glezniecības plenērs 2015
01.07.2015


Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030.gadam (Latvija 2030) ir uzsvērta radošas sabiedrības veidošana - “Radošs indivīds un sabiedrība, kas spēj novērtēt un izmantot savu radošo potenciālu, ir galvenie attīstības virzītājspēki. Tikai šāda sabiedrība spēj domāt un rīkoties ilgtspējīgi. Tik mazā valstī kā Latvija katrs radošs cilvēks ir no svara. Jo lielāks ir sabiedrības un kultūras kapitāla ieguldījums cilvēkos, jo lielāka pievienotā vērtība ir viņu darbam. Radošā sabiedrībā kultūras kapitālam ir nozīmīga loma personības izaugsmē, ne tikai radot ekonomiski aktīvu patērētāju, bet arī radoši aktīvu uzņēmēju, tāpēc svarīgi veicināt radošumu kā galveno konkurētspējas faktoru. Otrs svarīgs faktors ir radoša vide, kas uztur kultūras daudzveidību, vienlaicīgi saglabājot kultūrvēsturisko mantojumu, tieši un netieši atbalsta eksperimentus un jaunu produktu radīšanu, līdz ar to veidojot pateicīgu augsni kultūras un radošās industrijas attīstībai. “

“Vērtības! ...Latvijas ainava, Latvijas cilvēki,...mazpilsētas ar savu it kā kluso, apvaldīto dzīves ritmu. Ar savu ..slēpto temperamentu un augstāko pašapziņu – patriotismu par SAVU NEATKĀRTOJAMI ĪPAŠO, VIENĪGO VIETU, VIDI, PILSĒTU, PAGASTU...CIEMU – par RAUNU! ” Raunas glezniecības plenēra stiprās puses uzsver Normunds Cercins.

Organizējot mākslas plenēru mēs radam kvalitatīvu, radošu un laikmetīgu kultūrvidi, kurā satiekas skatītājs ar radītāju, dažādu novadu un temperamentu mākslinieki, Rauna ar audeklu, miers ar radošu nemieru... Plenēra laikā, Raunas Noavada dome un VAKUM fonds nodrošina labvēlīgu vidi jauna, Raunas kultūras mantojuma radīšanai.

“Vēsture! ...esot lepni par saglabātajām vēstures liecībām, esam arī atbildīgi, lai šī ķēdīte nepārtrūkst! Dokumentējot, iemūžinot, pierakstot, izceļot, fotogrāfējot,..gleznojot – sasglabājam to, kas mums ir!” saka Normunds.

Plenērs – tā ir izraušanās, pieredze, tikšanās, saruna, miers kopā ar radošu nemieru..., plenērs ir tas notikums, kas liek radīt, fiksēt mirkļus, vienlaikus iedvesmojot un akcentējot mākslas pasaules spēju saskatīt un radīt sajūtas no jauna. Mums katram ikdiena aizkrien, mēneši lido un brīvdienās jūtamas stress, kas rauj pulksteņa rādītājus uz priekšu, liekot prātot par to, cik maz laika ir atlicis līdz nākamajai darba nedēļā, un cik daudz ir jāiespēj brīvajās stundās. Aizvien biežāk mākslinieki Latvijā savu pamatdarbu min kādu citu nodarbošanos – pedagogs, darbinieks kādā citā kultūras iestādē vai pilnīgi nesaistītas profesijas pārstāvis. Ikdiena rit strauji un neatliek laika miera un radošajam neprātam. PLENĒRS – ir vieta un laiks, kad izmantot brīvību un bohēmu, mudinot Latvijas mākslas cilvēkus atgriezties pie radīšanas procesa.

“Māksla! ...Raunas plenērs ir unikāls! Simtiem gadu senā vietā, ar vitālu, dzīvu un radošu attieksmi tagad. Gleznojot šo fantastiski skaisto vietu un cilvēkus, šī brīža Latvijas jaunie mākslinieki, pievienojot savu dzīves redzējumu un laikmeta izpratni iezīmē, ieglezno to palikšanai, saglabāšanai – nākotnei!...atceros to lepnumu un ..tādu svētīgu apmierinātību, kad plenēra atklāšanas dienā paši raunēnieši, izslējušies mazliet staltāki, nekā parasti, mirdzošām acīm viens otram stāstīja, kur tas nofotogrāfēts, kurš stūris iepaticies gleznotājai...

‘Lūk – tā tak mana māja! Apžēliņ cik tā skaista!..’

‘’..paskat, tas tak Ausmas šķūnītis... Un viņa vēl gribēja to jaukt nost!”

Un vēl – gleznotājiem un visa notiekošā foto dokumentētājam, ir supperīga iespēja būt nepieciešamiem un pielietotiem! Ar mērķi! Ar misiju! ...lai mākslinieciskās vērtības saglābātos vēsturei - NĀKOTNEI! Un par skaisto vietu – RAUNU, uzzinātu tuvu un tālu ceļojošajā izstāde, kas tapusi RAUNAS PLENĒRĀ!” pēc 2014.gada plenēra atcerās Normunds.

2015.gadā no 17.augusta līdz 22.augustam uz Raunu aicināsim 9 Latvijas gleznotājus iegleznot Raunas ainavu. Pēc 6 dienu gleznošanas, Raunas vārdadienas svinībās, gleznas tiks izstādītas vecās aptiekas telpās. Uz izstādes atklāšanu un tikšanos ar māksliniekiem tiks aicināti Raunas iedzīvotāji un viesi – ikviens, kas sekojis līdzi plenēra norisei klātienē, vai internetvidē.

Ļoti svarīga plenēra daļa ir procesa dokumentēšana foto un video veidā. Iepriekšējā pieredze veidojot plenērus Valmierā un Raunā liecina par to, ka procesa bildes stāsta stāstu labāk par jebkuru melnbaltu teksta rindu un straujajā 21.gadsimtā ziņu stāstīšana ar attēlu palīdzību saņem arvien lielāku atsaucību un interesesi. Tādēļ jau 3.gadu strādājam kopā ar fotogrāfu Normundu Cercinu un video īsfilmu veidotāju Jāni Dunkuru.

Visi materiāli secīgi un regulari tiks ievietoti ziņu lapās un sociālajos tīklos – facebook.com, instagram, twitter.com, draugiem.lv.

Ielādēju...      Atpakaļ