Aktualitātes


104437

Raunas klientu apkalpošanas centrs (VPVKAC) starp labākajiem Ziemeļvidzemē
22.01.2019


Kopā Valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centru tīklā trīs gadu laikā reģistrēti 180 104 pakalpojumi (ieskaitot visos kanālos un valsts, pašvaldību un privāto iestāžu pakalpojumus un konsultācijas). 2018. gada deviņos mēnešos sniegti 65 237 pakalpojumi, no kuriem 11 065 jeb 17% pakalpojumu sniegti zvanu centra telefonijā.

2018. gadā sniegto pakalpojumu skaita ziņā Ziemeļvidzemē esošajos VPVKAC līderpozīcijās ir reģionālās nozīmes Smiltenes novada VPVKAC un Raunas, Salacgrīvas novada VPVKAC. Salīdzinājumā ar iepriekšējiem darbības gadiem Raunas novada VPVKAC sniegti ievērojami vairāk pakalpojumi, bet Salacgrīvas un Alojas novada VPVKAC – mazāk.

VPVKAC

Pakalpojumu skaits

Pakalpojumu skaits vidēji mēnesī

 

Kopā

2018.g.

Kopā

2018.g.

Smiltenes

9052

5247

335,3

583,0

Raunas

2367

1058

69,6

117,6

Salacgrīvas

3641

972

104,0

108,0

Pakalpojumu skaita izmaiņu ziņā laika gaitā Ziemeļvidzemes VPVKAC ir bijuši dažādi sekmīgi, sekmīgākajiem esot gan reģionālās nozīmes VPVKAC – Smiltenes un Valkas, gan Raunas VPVKAC. Pakalpojumu skaits pret iedzīvotājiem novadā ir augsts Raunas un Strenču novada VPVKAC, apkalpojot ~13% novada iedzīvotāju vecuma grupā virs 15 gadiem.

Iestāžu un pakalpojumu iedalījumā kopumā un laika gaitā noteiktās pakalpojumu grupās uzteicami šādi VPVKAC, balstoties uz vienas pieturas aģentūras principa ievērošanu un/vai virzību uz e-pakalpojumu izmantošanu:

ü Laba pieredze daudzveidīgu pakalpojumu sniegšanā: Smiltenes, Raunas, Kocēnu, Amatas, Beverīnas un Alojas VPVKAC;

ü VSAA pakalpojumi – daudz un daudzveidīgās dzīves situācijās: Smiltenes, Rūjienas, Raunas un Jaunpiebalgas VPVKAC;

ü VID pakalpojumi – virzība uz e-pakalpojumiem: Smiltenes, Raunas, Rūjienas, Amatas VPVKAC.

Kopsavilkumā Ziemeļvidzemē sekmīgākie VPVKAC ir Smiltenes, Raunas, Alojas novada VPVKAC, ņemot vērā kopējo pakalpojumu skaitu, sniegto pakalpojumu daudzveidību, pakalpojumu skaita izmaiņu noturību laika gaitā un virzību uz e-pakalpojumiem, sniedzot atbalstu klientiem. 2017. gada sasniegumu dēļ vērts pieminēt arī Salacgrīvas un Rūjienas novada VPVKAC.

Klientu apkalpošanas centrā Raunas novada domē veiksmīgi un produktīvi darbojās divas speciālistes – Gundega Krūmiņa un Sallija Lakina. 
      Atpakaļ