Aktualitātes


80352

Raunas novada dome aicina darbā Raunas vidusskolas un Raunas vidusskolas pirmsskolas izglītības iestādes medicīnas māsu uz pilna darba laika slodzi
17.08.2017


 

Raunas novada dome aicina darbā Raunas vidusskolas un Raunas vidusskolas pirmsskolas izglītības iestādes medicīnas māsu uz pilna darba laika slodzi

„Izglītības iestāžu māsa ir reģistrēta ārstniecības persona, kura ieguvusi izglītības iestāžu māsas vai ambulatorās aprūpes māsas sertifikātu. Izglītības iestāžu māsa savas kompetences ietvaros veic profilaktiskos, aprūpes un ārstniecības pasākumus bērnu un pusaudžu veselības uzturēšanai un uzlabošanai izglītības iestādēs. Izglītības iestāžu māsa atbild par savu darbu un par tā izglītības iestāžu personāla darbību, kas ietekmē bērnu un pusaudžu veselību. Māsa strādā komandā ar pedagogiem, sociālo pedagogu, psihologu un ārstu.”

Izglītības iestādes māsas pienākumi:

1. Plānot un organizēt savu darbu
2. Nodrošināt izglītības iestādi ar medikamentiem un medicīnisko aprīkojumu saskaņā ar tiesību normatīvajiem aktiem
3. Veikt bērnu un pusaudžu veselības stāvokļa novērtēšanu
4. Organizēt un veikt bērnu un pusaudžu profilaktiskos pasākumus
5. Organizēt bērnu imunizāciju
6. Nodrošināt tuberkulozes profilaksi izglītības iestādē
7. Kontrolēt higiēnas prasību izpildi saskaņā ar tiesību normatīvajiem aktiem
8. Uzraudzīt bērnu un pusaudžu ēdināšanu (tajā skaitā izstrādāt un sastādīt ēdienkarti)
9. Nodrošināt infekciju kontroli
10. Veikt bērnu un pusaudžu aprūpi saslimšanu vai traumu gadījumos
11. Veikt aprūpi bērniem ar īpašām vajadzībām
12. Nodrošināt neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu
13. Organizēt profilaktiski izglītojošo darbu
14. Veikt dokumentēšanu
15. Uzturēt profesionālo kvalifikāciju” (profesijas standarts PS 0306)
 
  • Medicīnas māsas izglītība; Ārstniecības personas sertifikāts
  • Valsts valodas prasmes
  • Datorprasmes: MS Excel, MS Word, Internet pārlūkprogrammas
  • Amata kandidāts tiek pārbaudīts IM Sodu reģistrā
  • Labas sadarbības un saskarsmes spējas
  • Spēja plānveidīgi organizēt darbu
  • B kategorijas autovadītāja apliecība
 

Dokumentus –CV, izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas, valsts valodas prasmes apliecību (ja nepieciešams) līdz 2017. gada 30. augustam (ieskaitot) iesniegt personīgi darba laikā- Raunas novada domē, Vidzemes iela 2, Raunā, Raunas pagastā; sūtīt ierakstītā vēstulē- Raunas novada dome, Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads, LV-4131 vai sūtīt elektroniski parakstītus ar elektronisko parakstu uz e-pastu novadadome@rauna.lv ar norādi „Medicīnas māsa”. Tālrunis uzziņām- 28397062, domes izpilddirektore Linda Zūdiņa-Sivko.
      Atpakaļ