Aktualitātes


Sabiedrības veselības un sociālā atbalsta biedrība "Absinte"
15.07.2015


Sabiedrības veselības un sociālā atbalsta biedrība "Absinte"
guvusi atbalstu cīnīties http://www.Labiedarbi.lv [1] vasaras konkursa
2. kārtas publiskajā balsojumā, lai realizētu projektu
„Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana Rucavas novada iedzīvotājiem
-plānots iegādāt vairākus āra trenažierus, minirampu, līdzteku.
Inventāru plānots izvietot pie Sikšņu pamatskolas sporta
laukuma-pieejamu visiem novada iedzīvotājiem un ciemiņiem.
Balsojums'norisināsies līdz 03.08.2015. plkst 23.59. Balss nodošana
notiek ar trīs iespējam katram balsotājam 1. lapā
http://www.LabieDarbi.lv [2] (katra balss tiek ieskaitīta dubultā),2.
portālā Draugiem.lv http://www.draugiem.lv/special/labiedarbi/ [3] un
3. portāla Inbox.lv balsošanas platformā http://labiedarbi.inbox.lv./
[4] Aicinu atbalstīt padot informāciju pārējiem saviem draugiem,
radiem, kaimiņiem, kursa biedriem, kolēģiem u.c. atbalstītājiem.
Tikai kopīgi apvienojot spēkus, varam piesaistīt jaunas iespējas
lauku novada iedzīvotājiem.
 Rucavas novads raksturojas ar lieliem attālumiem starp apdzīvotām
vietām. Novadā ir divi pagasti- Rucavas un Dunikas. Attālums līdz
tuvākajai pilsētai Liepāja- 50 km, starp tuvākajiem apdzīvotajiem
centriem virs 20 km. Projekta realizācijas vieta izvēlēts Dunikas
pagasta Sikšņu ciems, jo procentuāli vairāk šeit dzīvo daudzbērnu
ģimenes, tai skaitā audžuģimene un trūcīgās ģimenes ar trīs un
vairāk nepilngadīgajiem bērniem. Lielie attālumi, ceļa - grants
segums, transporta kustības neregularitāte, zemais atalgojums,vecāku
aizņemtība darbā un pēcskolas nodarbību trūkums, - ģimenēm
ierobežo iespējas nodrošināt bērniem un jauniešiem regulāru,
saturīgu brīvā laika pavadīšanu. Rezultātā arvien vairāk
iezīmējas negatīvas bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas
tendences un sociālo grupu atsvešinātība. Projekta tapšanu atbalsta
Rucavas novada dome, izglītības iestādes, sociālais dienests,
ģimenes u.c. iedzīvotāji.Esošā sporta laukuma labiekārtošana ar
mūsdienīgu , kvalitatīvu aprīkojumu -ikdienā sagādātu prieku un
veselīgu sportisko aktivitāšu dažādību visiem novada
iedzīvotājiem , ciemiņiem un mazinātu sociālo atstumtību starp
iedzīvotāju grupām.
 Jau iepriekš saku- Lielu Paldies!
 Biedrības valdes locekle Guntra Žilinska
 absinte@inbox.lv


      Atpakaļ