Aktualitātes


104455

Sarunu cikls “Līderis skolā: DARI VĒL!”
23.01.2019


Raunas novada jauniešu centrs, sadarbībā ar Raunas vidusskolas direktoru un skolēnu pašpārvaldi, sākot ar februāri, reizi mēnesī piedāvās iespēju tikties ar cilvēkiem, kuri grib un ir sasnieguši vairāk!

Jau 6.februārī, plkst. 15.30, Raunas vidusskolas 3. stāvā, 304. kabinetā, tiks uzsākts sarunu cikls ar cilvēkiem, kuri savā dzīvē kaut reizi ir izvēlējušies kļūt par LĪDERI!

Galvenā fokusa grupa ir Raunas novada un Raunas vidusskolas jaunieši, kuriem tieši šobrīd, katru dienu ir jāizdara lēmumi, kas veido viņu attieksmi un ikdienu. Jebkurš sabiedrības loceklis sastopas ar sociālajiem, politiskajiem, ekonomiskajiem un dažādiem citiem procesiem, kuru ietvaros nereti ir vajadzība atrast sevī drosmi, spēju uzņemties atbildību un kļūt par līderi, tāpēc lekciju ciklu apmeklēt ir aicināts ikviens Raunas novada iedzīvotājs, kurš tic, ka iedvesma rada iedvesmu!

Sarunu cikla laikā iepazīsim uzņēmējus, sportistus, organizāciju līderus, māksliniekus un aktīvus jauniešus. Lekciju ciklu atklāsim ar mūsu tuvākajām iedvesmām– Raunas novada jaunietēm – Keriju Broku un Lauru Lieni Cūbergu, kuras dalīsies ar noslēpumiem, kā apvienot izgulēšanos, grāmatu lasīšanu un foršu brīvo laiku pavadīšanu, iesaistoties jauniešu organizācijās, kā arī atklās Eiropas jauniešu parlamenta pieredzes un Nīderlandes apmaiņas pieredzes brauciena noslēpumus. Nākamā tikšanās ar nākamo viesi paredzēta jau februāra beigās!

Esi līderis un DARI VĒL!

Raunas novada bērnu un jauniešu centra vadītāja
Justīne Buliņa      Atpakaļ