Aktualitātes


Šķirosim atkritumus
30.07.2015


Šķirosim atkritumus

Atkritumi ir jebkurš priekšmets vai viela, no kuras tās īpašnieks atbrīvojas. Atkritumu apjomam ir tendence pieaugt, jo patērētājs iegādājoties jebkuru jaunu lietu vai vielu, iegādājas arī atkritumus. Katra prece vai produkts, ko mēs iegādājamies, satur sevī atkritumu, kas, pirmkārt, ir iepakojums un, otrkārt, izlietota vai vairs nevajadzīga prece.

Lielākoties atbrīvojoties no atkritumiem, tie tiek nodoti sadzīves atkritumos, tā palielinot sadzīves atkritumu apjomu, kurš tiek apglabāts atkritumu poligonā, tādējādi potenciāli piesārņojot apkārtējo vidi - augsni, ūdeni un gaisu. Jo mazāks būs atkritumu daudzums, kas tiek apglabāts atkritumu poligonā, jo tīrāku vidi saglabāsim.

Lai samazinātu sadzīves atkritumu apjomu, iedzīvotājiem jāiesaistās šķiroto atkritumu savākšanas sistēmā – no sadzīves atkritumiem atšķirojot materiālus, kuri noderīgi otrreizējai pārstrādei. Tos ievietojot speciālajos konteineros šķirotajiem atkritumiem. Šķiroto atkritumu savākšana ļauj savākt atkritumus atsevišķos atkritumu konteineros pie šo atkritumu rašanas vietām. Tas ir lētāk, nekā šķirot kopējo sadzīves atkritumu konteineru saturu.  

Šķiroto atkritumu konteineri Raunas novadā izvietoti EKO punktos jeb atkritumu šķirošanas punktos sekojošās adresēs:

  • Raunas pagastā - Dīķa iela 6, Valmieras iela 1, Valmieras iela 4, Vidzemes iela 2, Vidzemes iela 13, Rīgas iela 1, Saules iela 8, Skolas iela 1, Parka iela 12, Parka iela 22, Raunas kapsēta.

  • Drustu pagastā - laukumā starp Piemiņas parku un Palsas ielu 9, „Palejas”, Drustu kapsēta.

Raunas novada EKO punktos novietotie atkritumu konteineri ir pieejami visiem Raunas novada iedzīvotājiem.

EKO punktos ir izvietoti atkritumu konteineri stikla iepakojumam un konteineri papīram, PET pudelēm, polietilēnam un metālam. EKO konteineros izmetamais iepakojuma veids norādīts uz konteineru uzlīmēm. Stikla konteineri paredzēti tikai pudeļu un burku stiklam, bet ne logu stiklam!

EKO laukums jeb atkritumu šķirošanas laukums kopš 31. jūlija atvērts Parka ielā 4c.

EKO laukumā bez maksas var nodot: pudeļu un burku stiklu; kartonu; papīru, tetrapakas; PET pudeles; polietilēnu (t.sk. sadzīves ķīmijas un kosmētikas iepakojumus); sadzīves bīstamos atkritumus (akumulatori, baterijas, luminiscentās lampas); krāsu bundžas; nolietotu, neizjauktu sadzīves tehniku; eļļas filtrus, izlietotu eļļu (tikai fiziskām personām); metālu; 4 gab. vieglās automašīnas riepas (tikai privātpersonām);

EKO laukumā par maksu var nodot: lielgabarīta atkritumus (11,20 EUR/m3 iesk. PVN); tīrus un jauktus celtniecības atkritumus (10,50 EUR/m3 tīriem; 18,00 EUR/m3 jauktiem, iesk. PVN); zaļos atkritumus (10,50 EUR/m3 iesk. PVN); logu stiklu (18,00 EUR/m3 iesk. PVN).

EKO laukumā ZAAO klienti var saņemt atlaižu karti. Nododot EKO laukumā vismaz 0,25 m3 otrreizējās izejvielas (makulatūra, stikls, plēve, PET pudeles), atlaižu kartē tiek iespiests 1 zīmogs. Jāsakrāj 10 zīmogi. Aizpildīto atlaižu karti nododot EKO laukuma pārzinim tiek saņemta atlaide - EUR 2.84, rēķinam par sadzīves atkritumu izvešanu.

EKO laukums atvērts pirmdienās, otrdienās no plkst. 1000 – 1400, ceturtdienās un piektdienās no plkst. 1400 – 1800, sestdienās no plkst. 1000 – 1400. Svētdienās un trešdienās EKO laukums slēgts.

Iedzīvotāji tiek aicināti šķirot atkritumus un novietot iepriekš minētajos EKO punktu konteineros un nodot EKO laukumā. Nenovietojiet šķirotos atkritumus EKO punktos zemē pie atkritumu konteinera, ja tas ir pilns. Sekojiet norādītajai informācijai par to, kur iespējams nodot šķirotos atkritumus. Nav pieļaujama situācija, kad atkritumi atrodas novietoti pie konteineriem, ja ir pieejami konteineri citos EKO punktos un EKO laukumā. Tāpat nav pieļaujama situācija, ka šķiroto atkritumu konteineros tiek ievietoti nešķiroti sadzīves atkritumi.

Kā negatīvs piemērs ir dažu kapsētu apmeklētāju negodprātīgā rīcība – šķiroto atkritumu konteinerā ievietoti zaļie atkritumi un sadzīves atkritumi. Zaļie atkritumi un sadzīves atkritumi kapsētās jānovieto tiem paredzētajās vietās. Arī kapsētās esošie EKO punkti ir paredzēti tikai šķirotajiem atkritumiem!  

Visi iedzīvotāji tiek aicināti šķirot atkritumus un nodot tos EKO punktos un EKO laukumā, lai iegūtu tīru un sakoptu vidi, kā arī iespēju samazināt atkritumu apsaimniekošanas izmaksas.

 

Vides pārvaldības speciāliste S. Lakina
      Atpakaļ