Aktualitātes


82184

Tu strādā un vēlies mācīties?
06.11.2017


 

Tu strādā un vēlies mācīties?

Nenokavē!

Šodien, 6.novembrī ir pēdējā diena, lai pieteiktos mācībām Cēsu profesionālā vidusskolā, mācību centrā ”BUTS”, Priekuļu, Smiltenes, Valmieras tehnikumos un citās mācību iestādēs.

Nozarēs, kurās visvairāk trūkst jaunu un kvalificētu darbinieku

 • būvniecība
 • kokrūpniecība
 • metālapstrāde
 • elektroniskās un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas.

Mācībām var pieteikties strādājošie iedzīvotāji*:

 • vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam (arī strādājoši pensionāri),
 • ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību (t.sk. pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību).

Mācību maksa:

 • mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums,
 • mācības bez maksas ir personām ar maznodrošinātās vai trūcīgās personas statusu.

Pieteikšanās kārtība:

 • katru gadu plānotas vairākas pieteikšanās kārtas, izņemot 2017. gadu, kad paredzēta viena pieteikšanās līdz 6. novembrim,
 • pirmajās kārtās pieteikšanās notiek, iesniedzot mācību pieteikuma veidlapu izvēlētajā izglītības iestādē klātienē - mācību pieteikuma veidlapa.
 •  ja strādājošais ir trūcīgais vai maznodrošināta persona, savam pieteikumam jāpievieno izziņa no pašvaldības sociālā dienesta,
 • pēc pieteikuma saņemšanas tiek pārbaudīta strādājošā atbilstība uzņemšanas noteikumiem VID datu bāzē un citos valsts reģistros,
 • lai uzsāktu mācības, pēc pieteikuma apstiprinājuma jāveic 10% līdzmaksājums par mācībām pilnā apmērā, ja nav trūcīga vai maznodrošināta personas statusa.

Mācību organizācija:

 • mācības pēc pieteikšanās 2017. gada oktobrī projektā tiks uzsāktas 2018. gada janvārī,
 • mācības notiek gan pa dienu, gan vakaros, un tās var apvienot ar darbu,
 • mācības var sākties dažādos datumos un laikos, kad grupā ir minimālais dalībnieku skaits,
 • mācību ilgums var būt no dažiem mēnešiem līdz pat gadam vai pusotram atkarībā no izvēlētās izglītības programmas.
 • atkarībā no izvēlētās izglītības programmas.

Papildus informācija: http://www.macibaspieaugusajiem.lv/
      Atpakaļ