Aktualitātes


78436

Vidzemē īsteno apmācības energopārvaldniekiem: iesaistījušās jau 18 pašvaldības un Vidzemes slimnīca
08.05.2017


 

Vidzemē īsteno apmācības energopārvaldniekiem: iesaistījušās jau 18 pašvaldības un Vidzemes slimnīca

Aprīļa beigās Smiltenē 18 Vidzemes pašvaldības tikās aktivitāšu kopuma “Energopārvaldība Vidzemē” ietvaros, lai papildinātu zināšanas par energosaimniecības darbību un pārvaldību. Mācību laikā īpaša uzmanība tiek pievērsta datu apkopošanai un datu bāzes izveidei, iepazīstinot mācību dalībniekus ar datu ievākšanas, apstrādes un analīzes metodēm un iespējām tos pielietot energoefektīvu risinājumu ieviešanā pašvaldībās.

Ir plānots, ka aktivitāšu kopums “Energopārvaldība Vidzemē” stiprinās pašvaldību speciālistu kompetenci energopārvaldības jautājumos, padziļinās zināšanas par energoefektivitātes paaugstināšanas risinājumiem un atjaunojamo energoresursu tehnoloģijām, kā arī veicinās sadarbību pašvaldību vidū veiksmīgākai energosaimniecības procesu organizēšanai. Aktivitāšu kopums paredz ne tikai mācības par dažādām energopārvaldības tēmām, bet arī diskusijas un pieredzes apmaiņas vizītes gan Latvijā, gan ārvalstīs. Liela nozīme apmācībās tiek piešķirta arī gala patērētājam – tā izglītošana par ēkas energoefektīvu ekspluatāciju reizēm ir izšķiroša rezultāta sasniegšanā.

Mācības tiek organizētas ar mērķi radīt vienotu izpratni par energosaimniecības darbību un pārvaldību, padarot to vieglāk un efektīvāk administrējamu.

Mācību aktivitāšu īstenošanai tiks piesaistīti gan projekta sadarbības partneri, gan enerģētikas aģentūru, siltuma ražošanas uzņēmumu, dažādu asociāciju, Latvijā realizētu energoefektivitātes projektu un valsts institūciju pārstāvji.

Vienlaicīgi, projekta laikā notiks darbs pie pašvaldību energoplānu izstrādes un to ieviešanas uzsākšanas. Paredzēts, ka pašvaldības, saņemot atbilstošas apmācības un vadlīnijas, šos plānus izstrādās saviem spēkiem.

Šobrīd projektā iesaistījušās 18 Vidzemes pašvaldības (Alūksnes novads , Amatas novads, Apes novads, Beverīnas novads, Burtnieku novads, Cesvaines novads , Cēsu novads, Gulbenes novads, Jaunpiebalgas novads, Kocēnu novads, Lubānas novads, Pārgaujas novads, Raunas novads, Rūjienas novads, Smiltenes novads, Strenču novads, Valkas novads, Valmiera) un Vidzemes slimnīca, taču dalībnieku loks ir atvērts arī citiem interesentiem. Plānots, ka mācības, diskusijas un pieredzes apmaiņas braucieni notiks reizi mēnesī pusotra gada garumā.

Mācības tiek organizētas projekta “PANEL 2050” ietvaros. Projekta mērķis ir izveidot reprezentatīvu un noturīgu vietēja līmeņa ilgtspējīgas sadarbības un saziņas tīklu ar kura palīdzību vietējas nozīmes ieinteresētās organizācijas kopīgi izstrādātu vietējās enerģētikas vīzijas, stratēģijas un rīcības plānus pārejai uz zema oglekļa emisiju sabiedrību līdz 2050. gadam.

Projekts PANEL2050 tiek īstenots Eiropas Savienības programmas “APVĀRSNIS2020” ietvaros.

Papildu informācija: Aija Rūse, projekta “PANEL 2050” vadītāja, Vidzemes plānošanas reģions, aija.ruse@vidzeme.lv; mob.t. 26400288

Informāciju sagatavoja:
Anita Āboliņa,
sabiedrisko attiecību speciāliste Vidzemes plānošanas reģionā,
mob.t. 29454752,
www.vidzeme.lv      Atpakaļ