Aktualitātes


Zosēnu kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības pilnvaroto sapulce
25.02.2016


 
Zosēnu kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības pilnvaroto sapulce
notiks 2016. gada 17. martā plkst. 13.00 Zosēnu pagasta pārvaldes ēkā.
 

Darba kārtība:

1. Jauno biedru apstiprināšana.
2. Biedru izslēgšana.
3. Pārskats par 2015. gadu.
4. Par politikām un noteikumiem.
5. Par 2016. gada plānu un budžetu.
6. Citi jautājumi.
 

Pilnvaroto sapulci drīkst apmeklēt jebkurš biedrs. Laipni gaidīti!

Tuvāka informācija pa tālruni 28379447
      Atpakaļ