Aktualitātes


105301

Zosēnu kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības (reģ.N. 44103018793) valde sasauc biedru kopsapulci
14.03.2019


2019. gada 21. martā plkst. 13.00

Zosēnu pagasta pārvaldes ēkā

Darba kārtība:

1.         Par biedru apstiprināšanu un izslēgšanu;
2.         Pārskats par 2018. gadu;
3.         Par Statūtu grozījumiem;
4.         Par politikām un noteikumiem;
5.         Par 2019. gada plānu un budžetu;
6.         Citi jautājumi.
 

Laipni gaidīti!

Ar 2018. gada pārskatu un sapulces lēmumu projektiem var iepazīties Zosēnu kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības telpās vai vienojoties par citu veidu, zvanot pa tālruni 28379447, kā arī rakstot uz e-pastu: zosenukks@inbox.lv
      Atpakaļ